Välj ditt språk

Presentation av sällskapet

pienet soittajatFinska flöjtsällskapet rf (FFS) bildades som en av de första flöjtföreningarna i världen i Tammerfors 14 april 1983. Finska flöjtsällskapets viktigaste mål är att befrämja flöjtspelandet som konstart samt föra flöjtister samman. FFS befrämjar kontakter emellan musiker, flöjtlärare, elever, studerande och amatörer samt ordnar högklassig pedagogisk skolning för lärare.

En av FFS:s mål är att få med unga elever och studerande i föreningsverksamheten samt att ordna evenemang för dem. Sällskapet har de under de senare åren ordnat t.ex. Glucks flöjttävling, ett flöjtveckoslut i Kuopio, en mästarkurs samt ett evenemang för flöjtorkestrar ledd av Gareth McLearnon, inhemska och utländska utställningar för instrument, Rogier de Pijpers ledda kurs om specialtekniker i flöjtspel, pedagogikdagar för lärare, konsertbesök på Musikhuset i Helsingfors samt ett evenemang för barockflöjt i samarbete med Tammerfors flöjtklubb, ledd av Jari S. Puhakka.

FFS uppdaterar hemsidorna med intressanta artiklar från flöjtvärlden och arbetar för att lyfta fram finska och utländska flöjtister, flöjtlärare, studerande samt intressanta flöjtevenemang i Finland och utomlands.

Finska flöjtsällskapet vill bjuda med alla flöjtister och de som är intresserade av flöjtmusik i sällskapets verksamhet - välkomna!

SHS logo