Select your language

Join us!

Jäsenhakemuslomake

Nimi *
Syntymävuosi *
(Huoltaja, jos hakija on alaikäinen)
Katuosoite *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Sähköposti *
Valitse*
Oppilas/opiskelija
Opettaja
Huilisti
Harrastaja
Muu
Tietosuoja *

Hyväksyn tietojeni käsittelyn Suomen Huiluseura ry:n tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tietosuojaseloste (GDPR)

Pvm:   23.5.2018
Viite:   EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

Rekisterinpitäjä

Nimi: Suomen Huiluseura ry          

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi: Eeva Kunnas
Sähköposti: j

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

Yhdistyksen sisäinen viestintä

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • nimi
  • osoite
  • syntymäaika
  • huoltajan nimi
  • sähköpostiosoite

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään kolme vuotta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan ainoastaan jäsenen omalla ilmoituksella.  

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja pääsee käsittelemään yhdistyksen johtokunta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle (pilvipalveluun tallentaminen).

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.