Nuori Huilisti

I

Suomen Huiluseura ry järjestää kansallisen “Nuori Huilisti” - kilpailun 3.-5.11.2023 Musiikkiopisto Juvenaliassa Espoon Leppävaarassa. Kilpailuun voivat ottaa osaa Suomen kansalaiset, ja Suomessa vakituisesti opiskelevat nuoret huilistit.

II

Kilpailussa on kolme sarjaa: sarja C 9–12 -, sarja B 13–15 - ja sarja A 16–19 ‐vuotiaille. Kuhunkin sarjaan ottavat osaa ne soittajat, joiden ikä kilpailun alkamispäivänä 3.11.2023 on sarjansa ikärajojen puitteissa.

III

Kilpailuun ilmoittaudutaan 15.8.2023 alkaen sähköisellä lomakkeella kilpailun nettisivujen kautta. Ilmoittautumisen ja esikarsintavideoiden tulee olla perillä 15.9.2023 klo 16.00 mennessä.

Kilpailijakohtainen osallistumismaksu on C-sarjassa 40€ (SHS:n jäsen 20€), B-sarjassa 50€ (SHS:n jäsen 25€) ja A-sarjassa 60€ (SHS:n jäsen 30€). Videoiden ei tarvitse sisältää kilpailussa soitettavaa ohjelmistoa ja se voi olla taltioitu aiemmin (enintään vuoden vanha). Videon kesto on vapaa. Osallistumismaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Osallistumisen peruuntuessa osallistumismaksu palautetaan ainoastaan lääkärintodistusta vastaan.

IV

Esikarsinnan tulos ja soittojärjestys tiedotetaan kilpailijoille viimeistään 22.9.2023. Soittojärjestys arvotaan ennen varsinaisia kilpailupäiviä ja lähetetään tiedoksi hyväksytyille sähköpostilla.

V

Kaikki kilpailuun osallistuvat saavat palautteen soitostaan (myös videokarsintaan osallistuvat). 

VI

Kilpailijat ja heidän opettajansa huolehtivat itse matkoistaan ja majoituksestaan.

VII

Kilpailun pianistit ovat Esa Ylivaara ja Timo Latonen. Kilpailijat voivat myös halutessaan tuoda kilpailuun oman pianistinsa omalla kustannuksellaan. Kilpailijoilla on mahdollisuus harjoitella pianistin kanssa ennen kilpailusuoritusta. Pianisti voi vaihtua kilpailun eri vaiheissa. Käyttäessäsi kilpailun pianisteja, säestysnuotit tulee toimittaa 6.10.2023 mennessä pdf-tiedostoina osoitteeseen . Pdf-tiedosto nimetään seuraavalla tavalla: osallistuja säveltäjä teos sarja (esim. Essi Osallistuja Säveltäjä Teos Sarja B.pdf). 

VIII

Arvioinnin suorittaa tuomaristo sille vahvistetun ohjesäännön mukaisesti. Tuomaristolla on oikeus keskeyttää soitto, jos säädetty soiton enimmäisaikaraja ylittyy. 

IX

Kilpailutilaisuudet ovat julkisia. Kilpailun järjestäjillä on rajoittamaton oikeus äänittää, videoida, televisioida, radioida ja lähettää internetin välityksellä kilpailijoiden esityksiä sekä käyttää niitä myöhemmin oman toimintansa tukemiseen. 

X

Kilpailun järjestäjät pidättävät oikeuden muutoksiin.

 

TAKAISIN KILPAILUN ETUSIVULLE